«

»

خرداد ۲۷

دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب ملت ایران

۲۴ خرداد مصادف بود با تاریخ سازی دوباره ما ایرانیان. پهنه وسیع و دوست داشتنی ایران در شور و شوق شگفت انگیز مردمش برای خلق حماسه عظیم به خود افتخار کرد
مردمی که هرزمان احساس نیاز شد عرق ملیشان به جوش آمد وآرشهای کمانگیری گشتند که جان را در نوک تیرهایشان قراردادند تا خود نباشند خویشان ومردمانشان باشند و در سرافرازی وجاودانگی زندگی کنند.مردمانی که دیگر میل دیدن خیابان را نداشتند؛ رفت وآمد فراموششان شده بود، خریدهایشان با اکراه بود ،نگاه عاطفی به نگاه غضب آلود تبدیل شده بود ، حوصله پرچانگی دیگران در اتوبوس و مترو را برنمی تابیدند،آمدند وخیابانها شلوغ گشت ؛ مساجد پرشد مدارس رنگ ملت گرفت ؛ شورو غوغایی ایجاد شد؛ آری آمدند و نوشتند ” دکتر روحانی” . نام کسی را نوشتند که نوای امید سر می داد وقرار است کلیدش گشاینده در گنج حکیم باشد و انشاالله دولتش فصلی نو باشد برای جوانه زدن تک تک آرزوهای جوانانی که با آمدنش امید رویش پیدا کردند..

اکنون جناب آقای روحانی رئیس جمهور منتخب ملت سرافراز ایران و مخصوصا هرائینی ها ، به حقانیت خدا قسم که این ملت نجابت دارند واکنون اعتمادشان در میان دستهای شماست و دلهای میلیونها ایرانی دیروز به عشق بودن شما تپید مبادا که چون بر مسند قدرت نشینی تپش های قلب آنها را فراموش کنی .
الآن درست شبیه آدمی میمانیم که خون دوباره به وجودش تزریق شده ؛ جانی تازه یافته و خوشحال و مسرورگشته ؛ نباشد دوباره غبارغم برچهره هامان بنشیند.
راستش انتظار نداریم که ایران به یک مدینه ی فاضله تبدیل شود اما امیدواریم روزی که دستتان را به نشانه ی خداحافظی از مسند قدرت بالا گرفتید همه ی ما با رضایت برایتان دست تکان بدهیم و میان یک قاب پر از افتخار، لبخند رضایت به یادگار بر جا گذاریم .
فکر کنم ” هجده میلیون و ششصد و سیزده هزار و سیصد و بیست و نه رای ” کافی بود گوارای وجودتان ؛ که منتخب ما هستی . ما لبیک گفتیم و بر عهدمان هستیم اما هیچ دلم نمیخواهد ۴ سال دیگر اگر عمرم به این دنیا بود بیایم و بنویسم ” هزار وعده ی خوبان یکی وفا نکند ” که یعنی آقای دکتر الوعده وفا ….ما همین را میخواهیم تا شادی هایمان تکمیل شود
مبارکت باشد دکتر . ما قدمهایمان را به شوق بودنتان برداشتیم …الهی قدم های شما هم برای ما پر از خیر و برکت باشد
.به یاری خداوند تبارک و تعالی

در باره نویسنده

مهدی رمضانخانی

مهدی رمضانخانی ؛ فرزند محمد عیسی . فوق لیسانس زبان ادبیات فارسی از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین . ایمیل: rmk_am@yahoo.com

24 دیدگاه

رفتن به درون‌گیر دیدگاه

 1. 14
  طوفان

  ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﺪ ﻧﺒﻮﺩ
  ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺒﻮﺩ
  ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻮﺩ !
  ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺷﺴﺖ ﭼﯽ ﺑﻮﺩ!
  ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺩﺳﺮﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮﺩ ..
  ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﯽ ﺍﻃﻼﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
  ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ۳ ﻫﺰﺍﺭﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺗﮑﺎﻥ ﻧﺨﻮﺭﺩ
  ﺑﻪ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ ﻭ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
  ﺍﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﯿﭽﮑﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﺎ !
  ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ” ﻗﻮﻩ ﻏﺬﺍﯾﯿﻪ ” ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
  ﺍﻭ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ ﺯﺩ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !
  ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺒﻮﺩ !
  ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ …
  ﺍﻭ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﯾﺨﺖ ﺗﺎ ﺗﺮﮎ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ !!!

  ***

  ﻣﻦ ﺑﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﮐﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺣﻖ ﺍﺭﻣﯿﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻭﻝ ﺷﻪ |:

  *

  غرضی به نحوه شمارش آرا اعتراض نکنه تکبییییییییییرررررر

  *

  با این روند اعلام نتایج آرا نشون دادن ۴ سال پیش اصلا در صندوقا رو بازم نکرده بودن چه برسه شمردن !!!

  *

  محسن رضایی دقایقی پیش با بوسیدن چهارگوشه ی صندوق از دنیای کاندیداتوری خداحافظی کرد و اعلام کرد از دوره های بعد به عنوان پیشکسوت و مربی فعالیت خود را ادامه خواهد داد..

  ***

  صدای اتاق شمارش آرا :

  روحانی روحانی روحانی قالیباف روحانی روحانی روحانی قالیباف روحانی روحانی روحانی ولایتی جلیلی روحانی روحانی ولایتی روحانی روحانی قالیباف روحانی روحانی روحانی…
  یهو یکی داد میزنه : بچه ها اینجارو، غرضی!!!!
  (و خنده ی ناظران )‬

  ***

  ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﻮﻣﺪﻩ ﺳﮑﻪ ﺍﺭﺯﻭﻥ ﺷﺪ,ﺩﻻﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ,ﺳﺮﻋﺖ
  ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮﺏ ﺷﺪﻩ, ﻣﺮﺩﻡ ﯾﮑﻢ ﺗﻔﮑﺮﺷﻮﻥ ﺁﺭﻭﻡ ﺷﺪﻩ
  .
  ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮﺭﯼ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻩ ﯼ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯽ ﺭﻡ ﺯﻥ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ

  *

  راهپیمایی اعتراضی طرفداران غرضی :

  نخندید، نخندید، ما همه با هم هستیم!!

  *

  بنده هم به عنوان عضو کوچکی ازین جامعه پایان ۸ سال فشار مقدس را به همه ی شما ملت ایران تبریک عرض میکنم

  *

  ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻏﺮﺿﯽ ﻭ ﺁﺭﺍﯼ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ … !

  ***

  جناب آقای دکتر روحانی
  رای امروز به شما رای خون دلانه ای است
  رای به شمای صرف نیست. رای به میرحسین است. رای به کروبی است. رای به دموکراسی است. رای به آزادی است. رنگ بنفش شما تن کبود میلیونها مردمی است که سبز بودند و اینقدر کتک خوردند تا کبود شدند و شدند بنفش
  امیدوارم قدر این رای را بدانید و سرمایه اش کنید برای ایران و ایرانی
  این رای رای به هزاران شهید راه آزادی است. رای ای است که می گوید باز هم میخواهد با مسالمت مسئله را به نفع ایران، آزادی، دموکراسی و حاکمیت ملی و حفظ منافع ملی بچرخاند و راه حلی مسالمت آمیز پیدا کند.
  کاش شما هم قدرش را بدانید و پاسدار خوبی برایش باشید
  من جای شما بودم از امشب خوابم نمی برد. وظیفه سنگینی بر شانه های شماست. پاسدارش باشید!

 2. 13
  طوفان

  فکر کنم منظورتان همونی هست که چندین میلیارد از پول بی زبان ملت رو خرج کرده تا برای خودش رای جمع کنه؟ اگه این مدیر قابل قابلیت داشت نیازی به باج دادن نبود به طوری که من می دانم حتی مقداری از باجش به آوج هم رسیده حدود ۲۰ ملیون تومان حالا بعدا این پول رو از چه راهی می خواست جبران کند یا قبلا جبران کرده خدا می داند.

 3. 12
  ناشناس

  از کدام قانون تارنما حرف میزنید؟
  چنان پز قانونی را میدید که حتی آن را نفهمیدید!
  قانونتان هم ناقص است و هم مخالفتی با مطرح شدن جدالهای سیاسی ندارد.

  1. 12.1
   محمد اصلانی

   دوست عزیز سلام.
   اگر انصاف به خرج دهید پی خواهید برد که هیچ کس ادعای فهم کامل را نمیتواند داشته باشد. ثانیا، هر نوشته و مقرره ای قطعا دارای نواقصی است و دلسوزان باید در جهت رفع آن نواقص تلاش کنند. ثالثا، همانطور که خود کاملا متوجه شده اید، بحث سیاسی در تارنما منعی ندارد. لیکن آنچه که دارای اشکال است توهین و افترا است…

 4. 11
  ندای خاموش

  این آمار چیزی رو ثابت نمیکنه ملاک عملکرد افراده وگرنه این بابا با ۶۳% که بعید می دونم درست باشه جز گرانی و بی اعتبار نمودن ایران کار دیگه ای هم تونست انجام بده؟

  1. 11.1
   مرضیه بهادری

   این فرستاده صرفا در رابطه با انتخابات اخیره و آمار ارائه شده هم، بیانگر مقایسه ی مشارکت مردم در انتخابات و یک مقایسه ی نسبی از نتایج آراست.
   این نتایج عملکرد هیچ دولتی رو تایید یا تکذیب نکرده. کسی هم ادعا نکرده که فلان دولت صرفا به دلیل مشارکت بیشتر مردم یا درصد آراء موافق بیشتر موفق تر عمل کرده و ممکنه این دو مقوله هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند. مگر اینکه شما بخواهید چنین برداشتی داشته باشید!

 5. 10
  ناشناس

  به امید موفقیت و پیشرفت روزافزون ایران عزیزمان

 6. 9
  هادی رمضانخانی

  ما آموخته ایم که به اصلح رأی دهیم،حتی اگر تعدادمان ۷۲ نفر باشد..

  1. 9.1
   طوفان

   برخی بد عادت کرده اند که از امام حسین نیز به نفع مطامع سیاسی خود سواستفاده کنند

 7. 8
  ندا

  آقا مجتبی به نظرم با این آمار می خواستیید( نزرتان )را دیگران تحمیل کنید.به نظرم میتوانستتید از کلمات دیگر مثل محبوبترین کار آمد ترین با ثبات ترین اقتصاد وبالا ترین تورم در دولتها رو هم اشاره می کردید.

  1. 8.1
   مجتبی جعفربگلو

   نذر یا نظر؟؟؟یا نزر؟؟
   من تنها آماری که به نظرم بیشترین مخاطبین را داره قرار دادم و هیچ قصد دیگری نداشتم وگرنه اولین کسی که تبریک بابت انتخاب ایشان گفت بنده بودم!
   حداکثر مشارکت و حداقل مشارکت در آمار موجود بود که میتوانستم از روی منبع ارائه کنم و همچنین اکثریت آرا به یک کاندیدا یا حداقل آرا …قصد تحمیل ندارم چرا که آنچه که عیان است …
   ما مثل برخی افراد نیستیم که اگر کاندید مدنظرمان رای نیاورد مملکتو ببریم زیر سوال ما مطیع جمعیم اگر شما این برداشت را داشتید من از شما پوزش میخواهم.
   تهیه این آمار و قرار دادن آن به صورت جدول کار ساده ای هم نبود باجی!
   اگر شما منبعی داشتید از با ثبات ترین و مواردی که اشاره کردید ما استقبال خواهیم کرد

   1. ندا

    این (نزر)نزر شماست که چون اشتباه بود به نظرم بهتر بود شکل املایی اشتباهی داشته باشد.
    به نظر من این دیدگاه (نزر) شخصی شماست
    اگر به سایتهای دولت از قبیل بانک مرکزی مراجعه کنید آمار فراوانی از آنچه مد نظر شماست قابل مشاهده است که منابع معتبری نیز میباشد.(رشد اقتصادی بیکاری. تورم.وجهه سیاسی وبین المللی…..که می توانستید اشاره کنید. در ثانی بنده هیچ قصد بدی از نظرم نداشتم .فقط محض یاد آوری بود که یک نویسنده نباید دیدگاهش جناهی باشد چون در این صورت هستنن کسانی که نظر شما را نپسندند.مخصوصا در یک پایگاه عمومی در آخر نیز اشاره کنم که از اولین کسانی که به آقای روحانی تبریک گفتند رقیبان ایشان بودنند.که از سر اجبار یا مصلحت تبریک گفتند. نه از نظر میل واقبال احتمالا تبریک شما نیز از این جمله بود. با تشکر.

    1. مجتبی جعفربگلو

     ناچارم در برابر فرمایشات شما تسلیم شوم چرا که آنچه خود علاقه دارید از مطلب بنده برداشت میکنید و توضیحاتی که بنده اضافه کردم هیچ تاثیری نداشت.
     خوب گوش کنید:
     وقتی نتایج انتخابات اعلام می شود خود شما و خیلی از مردم اولین موضوعی که دنبال آن هستند چیست؟؟؟رشد اقتصادی دولتی که انتخاب شده ؟؟تورم؟؟یا رشد اقتصادی دولت قبل ؟؟؟
     باز هم می گویم بنده موضوعی که به نظرم در آن برهه زمانی بازتاب مثبتی داشته و استقبال میشد ارائه این آمار بوده نه آمار اقتصادی دولت های پیشین!
     اتفاقا آماری که شما دنبال آن هستید تحمیل نظرات خودتان است. و باید این توضیح را اضافه کنم که بنده همانند شما دیدگاه اضافه کردم که در این امر بنده مثل شما آزاد هستم و نباید خرده گرفته بشه من که نیامده ام مطلب بگذارم و این آمار را بدهم…اگر این طور بود نقد شما پذیرفته بود ولی من یک دیدگاه نوشتم و این آمار که خودم برام جالب بود از ویکی پیدا کردم و عینا جدول را در دیدگاه قرار دادم فکر نکنم این کار تحمیل یک جبهه سیاسی باشه.
     ما را چه به سیاست؟؟ما به مدیر با سابقه رای دادیم و نه یک سیاسی نوکر!

  2. 8.2
   محمد اصلانی

   دوست عزیز با احترام فراوان
   تارنما متعلق به شما نیز میباشد. بنا بر این میتوانید آمارهای مستند خود را (البته تا حد امکان مستند) ارائه فرمایید. در اینجا هیچ کس قصد تحمیل نظر ندارد.

 8. 7
  منصور رمضانخانی

  لازم می دانم از ملت بزرگ و هوشمند ایران به خاطر خلق حماسه عظیم سیاسی و به یادماندنی در تاریخ این کشوررا تشکر کنم. به نظر بنده در حقیقت پیروزاین میدان ملت شریف است .

 9. 6
  محمد اصلانی

  فقط باید گفت که …؟!

 10. 5
  یوسف جعفری

  تبریک و بازم تبریک به خاطر این پیروزی و به امید فردایی بهتر و برآمدن آفتاب بر فلات ایران زمین و شروع دوره عقلانیت و اخلاق و رفاه و آزادی

 11. 4
  ندای خاموش

  در خوشبینانه ترین حالت همینی هست که شما می فرمایید .ولی به نظر من روحانی هم کاری نمی تونه انجام بده چون . خاتمی آخرین جمله ای که هنگام خدافظی از پاستور گفت این بود که ریس جمهور یک تدارکاتچی بیش نیست. همچنین گفت که هر ۹ روز شاهد یک کارشکنی بوده .

  1. 4.1
   مرضیه بهادری

   دوست عزیز صحبت پیرامون دیدگاه شما بسیار است اما طبق قوانین تارنما ایراد هرسخنی در این پایگاه جایز نیست. لذا از شما هم خواهشمندیم برای احترام به قوانین پایگاه از بیان دیدگاه های اینچنینی اجتناب بفرمایید.

   1. ندای خاموش

    تو این مملکت حرف زدن ممنوعه باید خفه شیم و مثل بچه آدم زندگی که چه عرض کنم بنده گی کنیم بنیانگذار همین انقلاب میگه: باید روحیه انتقادی داشت صاحب سخن هرچه بزرگ هم باشد نباید فورا حرف او را پذیرفت لکن باید تحقیق کرد . حالا اومدیم حرف بزنیم شدیم ناقض قانون تار نما . شماها همه تون مثل همید . انتقاد ناپذیر و یه دنده .

    1. مرضیه بهادری

     بله. درسته. بنیان گذار همین انقلاب میگه باید روحیه ی انتقادی داشت. و درست هم همینه. اما آیا افسار این انقلاب هنوز هم به دست بنیانگذارشه؟!!
     اگه بنا به انتقاد باشه من خودم یکی از منتقدین خواهم بود و شما هم اگر از بازدیدکنندگان ثابت این تارنما باشید؛ مسلما شاهد بحث های قبلی بوده اید. اما متاسفانه بعضا یک جمله ی به ظاهر ساده باعث کلی جنجال شده و بازدید کننده با هر مطلبی مواجه شده غیر از مطالب مرتبط با “پایگاه اطلاع رسانی روستای هرایین”. اما با این حال کسی دنبال خفه کردن کسی دیگه نیست.من عرض کردم از عنوان کردن مطالب اینچنینی اجتناب کنید. برای این خواسته ام هم دلیل داشتم. شما می آیید اظهار میکنید که روحانی نمیتونه کاری بکنه. نفر بعدی که سنگ این آقا رو به سینه میزنه میاد و ادعا میکنه که این آقا حکم ناجی رو واسه وضعیت فعلی کشور داره. نفر بعدی هم همه رو نقض میکنه یا از دولت های قبل حمایت میکنه و هر یک از دید خودشون به تایید یا تکذیب میپردازند. یکی مثل من هم دنبال مرحوم رجایی میگرده.
     حرف من اینه که دیدگاه شما در اساس حرف بدی نیست اما دیدگاه های احتمالی بعدی بحث رو به حاشیه میکشونه. هر چند بعضی اوقات رسیده های حاصل از حواشی ممکنه سودمند تر از اصل مطلب باشه. اما خوب نظر جمع و نظرسنجی ها حرف اول رو میزنه که نتیجه این نیست.

 12. 3
  مجتبی جعفربگلو

  خلاصه‌آ‌مار:
  بیشترین مشارکت :۸۵ ٪(دوره دهم –احمدی نژاد)
  کمترین مشارکت: ۵۴٫۵۹٪(دوره پنجم-رفسنجانی)
  بیشترین درصد آرا به منتخب:۹۵٪ ( دوره سوم – علی خامنه ای)
  کمترین درصد آرا به منتخب :۵۰٫۷۱٪(دوره یازدهم-حسن روحانی)

 13. 2
  مجتبی جعفربگلو

  <

  آمار یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به شرح زیر است[۱]:

  نام دوره تاریخ برگزاری تعداد ثبت نام کنندگان تعداد تائید صلاحیت شده درصد مشارکت
  دور اول ۱۳۵۸/۱۱/۵ ۱۲۴ ۱۲۴(همگی تائید صلاحیت شدند) ۶۷/۸۶
  دوردوم ۱۳۶۰/۵/۲ ۷۱ ۴ ۶۴/۲۴
  دورسوم ۱۳۶۰/۷/۱۰ ۴۶ ۴ ۷۴/۲۶
  دورچهارم ۱۳۶۴/۵/۲۵ ۵۰ ۳ ۵۴/۷۸
  دورپنجم ۱۳۶۸/۵/۶ ۷۹ ۲ ۵۴/۵۹
  دور ششم ۱۳۷۲/۳/۲۱ ۱۲۸ ۴ ۵۰/۶۶
  دور هفتم ۱۳۷۶/۳/۲ ۲۳۸ ۴ ۷۹/۹۲
  دورهشتم ۱۳۸۰/۳/۱۸ ۸۱۷ ۱۰ ۶۷/۷۷
  دورنهم(مرحله اول) ۱۳۸۴/۳/۲۷ ۱۰۱۴ ۸ [۲]۶۲/۶۶
  دورنهم(مرحله دوم) ۱۳۸۴/۴/۳ [۳]۵۹/۸۲
  دور دهم ۱۳۸۸/۳/۲۲ ۴۷۵ ۴ ۸۵
  دوره یازدهم ۱۳۹۲/۳/۲۴ ۶۸۶ ۸ ۷۲/۷

  برندگان هر دوره:

  نام دوره رئیس جمهور منتخب درصد آراء
  دور اول ابوالحسن بنی صدر ۷۵/۷٪
  دور دوم محمدعلی رجایی ۹۰٪
  دور سوم علی خامنه‌ای ۹۵٪
  دور چهارم علی خامنه‌ای ۸۵٪
  دور پنجم اکبر هاشمی رفسنجانی ۹۴٪
  دور ششم اکبر هاشمی رفسنجانی ۶۳٪
  دور هفتم محمد خاتمی ۶۹٪
  دور هشتم محمد خاتمی ۷۷٪
  دور نهم(مرحله دوم) محمود احمدی نژاد ۶۳٪
  دور دهم محمود احمدی نژاد ۶۳٪
  دوره یازدهم حسن روحانی ۵۰/۷۱٪

 14. 1
  مجتبی جعفربگلو

  امیدوارم با توجه به وظیفه ای که خواهند داشت به خوبی به مملکت خدمت کنند و باعث افتخار ایرانیان در عرصه جهانی و پیشرفت مملکت بشوند و وقتی در یک مجلسی نشستیم همه مثل سابق فقط بدی ها را نبینند و نگند و بشنویم از پیشرفت ایران

پاسخ دهید